شهرداری رشت،معارفه سرپرست شهرداری رشت،فربه شدن،محمد حسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت،شهرداری رشت، توزیع قدرت Archives - صفیر گیلان
فربه شدن شهرداری رشت به دلیل عدم تحرک و توزیع قدرت در نواحی و محلات 14 شهریور 1400
کارگر نیا، در مراسم معارفه سرپرست شهرداری رشت ؛

فربه شدن شهرداری رشت به دلیل عدم تحرک و توزیع قدرت در نواحی و محلات

صفیر گیلان،رئیس شورای اسلامی شهر رشت گت:در برخی از بخشهای شهرداری شاهد فربه شدن هستیم و نیرو تحرک لازم را ندارد و نواحی شهرداری رشت باید بیشتر تقویت شوند.