شهردار رشت،بازدید، سید امیرحسین علوی،تیم اعزامی جایکای ژاپن ، لندفیل سراوان رشت Archives - صفیر گیلان
بازدید تیم اعزامی جایکای ژاپن از پروژه باغ ژاپنی و محل دفن و تصفیه خانه شیرابه لندفیل سراوان رشت 15 آذر 1400
در برنامه ریزی‌های به عمل آمده از سوی وزارت کشور

بازدید تیم اعزامی جایکای ژاپن از پروژه باغ ژاپنی و محل دفن و تصفیه خانه شیرابه لندفیل سراوان رشت

صفیر گیلان،نماینده آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا) از تأسیسات و پروژه‌های مدیریت پسماند شهرداری رشت بازدید کرد.