شهردار رشت-سید محمد احمدی-تعاونی-شهرستان رشت-شورای رشت-شرکت Archives - صفیر گیلان
باید از تعاونی ها حمایت شود/ تعاونی ها می توانند به توسعه جامعه کمک کنند 14 اسفند 1399
شهردار رشت در نشست با اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت عنوان کرد؛

باید از تعاونی ها حمایت شود/ تعاونی ها می توانند به توسعه جامعه کمک کنند

شهردار رشت: تعاونی ها با مدیریت صحیح می توانند منجر به توسعه جامعه و ارتقای سطح زندگی مردم شوند.