شهرستان صومعه سرا،مهدی صفاتی،آسفالت،زمین چمن،صومعه سرا،توتون خشک کنی دخانیات،دخانیات،طاهر گوراب صومعه سرا Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از ۱۲ طرح با اعتبار ۳۴ میلیارد ۴۵۹ تومان/افزایش سرانه فضای ورزشی صومعه سرا در هفته دولت 11 شهریور 1402
یک روز در شهرستان صومعه سرا با حضور فرماندار و نماینده،

بهره برداری از ۱۲ طرح با اعتبار ۳۴ میلیارد ۴۵۹ تومان/افزایش سرانه فضای ورزشی صومعه سرا در هفته دولت

با حضورفرماندار صومعه سرا و در هفتمین روز از هفته دولت، ۱۲ طرح در بخشهای مختلف سطح شهرستان و با اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد ۴۵۹ میلیون تومان افتتاح گردید.