شهرک صنعتی کوچیچال فومن،فرماندار فومن،شهرستان فومن، بسته بندی،چای، قند و شکر Archives - صفیر گیلان
افتتاح شرکت بسته بندی چای، قند و شکر در فومن 20 بهمن 1400
در شهرک صنعتی کوچیچال فومن؛

افتتاح شرکت بسته بندی چای، قند و شکر در فومن

فرماندار فومن با اشاره به این که حفظ شرکت های فعال و خارج از واحدهای راکد از وضعیت توقف، در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: برنامه ریزی به منظور افزایش سطح تولید و اشتغالزایی باید با فراهم شدن فضا و تسهیل در فعالیت کارآفرینان همراه باشد.