شهرک های صنعتی،درجه بندی زیست محیطی،سعیدی کیا، تولید،سعیدی کیا، شهرکهای صنعتی،هیات امناء Archives - صفیر گیلان
محسنی؛واگذاری شهرکهای صنعتی به هیات امناء در راستای رفع مشکلات واحد ها و تسهیل درتولید/ سعیدی کیا،تنزل درجه بندی زیست محیطی مهمترین چالش شهرک های صنعتی 03 آذر 1400
 به منظور پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی فومن

محسنی؛واگذاری شهرکهای صنعتی به هیات امناء در راستای رفع مشکلات واحد ها و تسهیل درتولید/ سعیدی کیا،تنزل درجه بندی زیست محیطی مهمترین چالش شهرک های صنعتی

صفیر گیلان؛فرماندار فومن با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح شهرک های صنعتی و با بیان این که فضای سبز این شهرک نیازمند اصلاح و بهسازی است،