شهر رشت،شورای اسلامی شهر رشت،سمت و سوی، شهردار رشت،شهر رشت، مردم Archives - صفیر گیلان
رمضانی : سمت و سوی فرهنگی و اجتماعی در توسعه شهر رشت / شهردار رشت : موسسات و گروههای مردمی بازوان اجرایی شهرداری 05 بهمن 1400
در دیدار با موسسه فرهنگی رهروان شهدا ؛

رمضانی : سمت و سوی فرهنگی و اجتماعی در توسعه شهر رشت / شهردار رشت : موسسات و گروههای مردمی بازوان اجرایی شهرداری

 صفیر گیلان؛عصر روز یکشنبه سوم بهمن ۱۴۰۰ سید امیر حسین علوی شهردار رشت به همراه هادی رمضانی رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت از موسسه فرهنگی رهروان شهدا در سرای محله دیانتی بازدید کردند.