شهر کشور،صفیر گیلان،زلیخا صفری،شهر من،شهر،راز اعتماد ، شهردار احمد سر گوراب،ابقای،شهروندان خیر،صبر و حوصله ،پروژه ،تقدیر، Archives - صفیر گیلان
از میان ۱۲۰۰ شهر کشور شهر من اول است/راز اعتماد به فرزند شهر تا ابقای ۱۵ ساله شهردار احمد سر گوراب/اهداء ۱۵۹ هزار متر مربع زمین برای توسعه و عمران شهری توسط شهروندان خیر/صبر و حوصله شهروندان در اتمام پروژه های طولانی قابل تقدیر است 24 خرداد 1398

از میان ۱۲۰۰ شهر کشور شهر من اول است/راز اعتماد به فرزند شهر تا ابقای ۱۵ ساله شهردار احمد سر گوراب/اهداء ۱۵۹ هزار متر مربع زمین برای توسعه و عمران شهری توسط شهروندان خیر/صبر و حوصله شهروندان در اتمام پروژه های طولانی قابل تقدیر است

اختصاصی صفیر گیلان؛شهردار احمدسرگوراب شفت در حاشیه افتتاح پارک ملت این شهر در گفتگو با خبرنگار صفیر گیلان اظهار کرد: شهر احمدسرگوراب از سال ۱۳۸۲ از روستا تبدیل به شهر شده و بر اساس طرح جامع تفصیلی ۸۷۷ هکتار است. رضا نیکویی با اشاره به وجود مفاخر عدیده در احمدسرگوراب افزود: این شهر در دوران […]