علی حسین نژاد ، بیمه،تامین اجتماعی،مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان ، Archives - صفیر گیلان
۴۰ درصد کارگاههای مشمول تامین اجتماعی در استان گیلان تنها با یک بیمه شده فعالیت می نمایند 02 دی 1400
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان :

۴۰ درصد کارگاههای مشمول تامین اجتماعی در استان گیلان تنها با یک بیمه شده فعالیت می نمایند

بیش از ۱۶۰۰۰ واحد کارگاهی دارای بیمه شده تامین اجتماعی در استان گیلان که اکثر آنها صنفی هستند تنها یک نفر بیمه شده دارند .