فرمانداری شفت، اورژانس،بیمارستان امام رضا(ع) ،دکتر سلیمانی، Archives - صفیر گیلان
بازدید میدانی سرپرست فرمانداری شفت از بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان 09 مرداد 1401
به منظور بررسی روند ارائه خدمات درمانی به بیماران، صورت پذیرفت؛

بازدید میدانی سرپرست فرمانداری شفت از بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان

سرپرست فرمانداری شفت با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید و در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص بیماران و نیز مبتلایان کرونا قرار گرفت.