فرماندار شفت،فرهنگیان،مدارس،ابراهیم چراغی،واکسن،شورای آموزش پرورش شهرستان شفت Archives - صفیر گیلان
واکسینه شدن بیش از ۸۰ درصد از فرهنگیان/ نظارت دقیقتر بر مدیریت مدارس 14 شهریور 1400
فرماندار شفت در جلسه شورای آموزش پرورش شهرستان، مطرح کرد:

واکسینه شدن بیش از ۸۰ درصد از فرهنگیان/ نظارت دقیقتر بر مدیریت مدارس

فرماندار شفت با بیان اینکه ۸۰۷ فرهنگی در شهرستان داریم که باید واکسینه شوند ادامه داد: تا کنون بیش از ۶۵۰ فرهنگی شهرستان شفت واکسینه شده اند. و با توجه به آغاز سال تحصیلی میطلبد بر نحوه مدیریت مدارس نظارت دقیقتری صورت گیرد.