فرماندار صومعه سرا ،مسئولان، شبانه روز، خدمت مردم،دشمن Archives - صفیر گیلان
مسئولان باید شبانه روز در خدمت مردم باشند 02 آبان 1401
فرماندار صومعه سرا تاکید کرد؛

مسئولان باید شبانه روز در خدمت مردم باشند

فرماندار صومعه سرا با تاکید براینکه
مسئولان باید بصورت شبانه روز در خدمت مردم باشند،گفت:دشمن درپی ایجاد نارضایتی عمومی است.