فرماندار فومن-انتخابات-انتخابات ۱۴۰۰-مردم سالاری دینی-فرماندار فومن-کرونا Archives - صفیر گیلان
انتخابات ۱۴۰۰نماد اقتدار نظام و مردم سالاری دینی است 03 اسفند 1399
محسنی در نخستین جلسه ستاد انتخابات شهرستان فومن

انتخابات ۱۴۰۰نماد اقتدار نظام و مردم سالاری دینی است

فرماندار فومن انتخابات را تضمین کننده امنیت کشور دانست و افزود: مشارکت در انتخابات بیانگر حضور مردم در تعیین سرنوشت کشور و نماد یک نظام مردم سالاری دینی است.