فرهنگ مشتری مداری ،جهانبخش آرمان،باشگاه ورزشی در گیلان Archives - صفیر گیلان
یکهزار و ۵۰۰ باشگاه ورزشی در گیلان رتبه بندی خواهند شد 20 تیر 1402
جهانبخش آرمان:

یکهزار و ۵۰۰ باشگاه ورزشی در گیلان رتبه بندی خواهند شد

۱۵۰۰ باشگاه ورزشی در ۱۷ شهرستان از لحاظ کمی و کیفی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار خواهند گرفت.