فرو ریختن،منطقه آزاد انزلی، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر،سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی،دیوار ،عفاف و حجاب، دشمن،جمهوری اسلامی Archives - صفیر گیلان
فرو ریختن دیوار عفاف و حجاب از منظر دشمن یعنی فرو ریختن  تمام دیوارهای جمهوری اسلامی 26 تیر 1401
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در منطقه آزاد انزلی:

فرو ریختن دیوار عفاف و حجاب از منظر دشمن یعنی فرو ریختن تمام دیوارهای جمهوری اسلامی

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه امروزه عفاف و حجاب نماد تقابل فرهنگ غربی با فرهنگ ایرانی اسلامی شده است گفت: دشمنان معتقدند اگر دیوار عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی فرو بریزد مابقی دیوار ها قابل فرو ریختن است.