فساد اداری،نماینده مردم فومن و شفت، بنیاد مسکن،خلیل بهروزی فر،سدهای خالصان و لاسک ،لاسک،مسکن Archives - صفیر گیلان
این استان رتبه دوم کشوری در فساد اداری است 19 شهریور 1401
نماینده مردم فومن و شفت در جمع مدیران گیلان،،

این استان رتبه دوم کشوری در فساد اداری است

نماینده مردم فومن  و شفت به تفاوت فاحش بروکراسی در ادارات استان گیلان نسبت به سایر استانها اشاره و افزود:در همه جا قانون یکی است و استعلامات یک ماهه پاسخ داده می شود در حالی که در گیلان  یکساله پاسخگویی و شاهد فساد ادارای و  در نتیجه رتبه ۲ فساد اداری را داریم که این به بدنه بر می گردد.