فکور فرماندار،موسوی رهپیما،دانشکده فنی دانشگاه تهران،خیر فومنی،فرهنگی و آموزشی Archives - صفیر گیلان
تلاش خیر فومنی(موسوی رهپیما ) در رفع خلاء زیرساخت های علمی و ارتقای سطح فرهنگی و آموزشی ستودنی است 13 شهریور 1402
بازسازی و تجهیز دانشکده فنی فومن با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان،

تلاش خیر فومنی(موسوی رهپیما ) در رفع خلاء زیرساخت های علمی و ارتقای سطح فرهنگی و آموزشی ستودنی است

صفیر گیلان؛در آخرین روز از هفته دولت مسئولین شهرستان فومن پروژه بازسازی و تجهیز دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهرستان فومن را افتتاح کردند.