قاچاق چوب-مدیریت بحران-صدا و سیما -بحران-امیر مرادی-مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان-آبخیزداری گیلان-آب منطقه ای گیلان Archives - صفیر گیلان
نیازمند برنامه جامع مدیریت بحران هستیم/صدا و سیما دنبال آموزش مردم برای مقابله با بحران باشد نه تعداد فوت شدگان؟! 05 آبان 1399

نیازمند برنامه جامع مدیریت بحران هستیم/صدا و سیما دنبال آموزش مردم برای مقابله با بحران باشد نه تعداد فوت شدگان؟!

اختصاصی/صفیر گیلان؛«امیر مرادی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان در جلسه مدیریت بحران شرستان فومن با اشاره به اینکه از زمان ورودم به مدیریت بحران استانداری گیلان تمام نگاهم را به یک کتاب معطوف کردم گفت:کتاب مدیریت بحران با ۲۷ بند کتابی قانونمند و کامل و شفاف در مدیریت بحران ست. وی با اشاره به اینکه […]