قلب ،کارت اهدای عضو،دکتر سیامک ریماز،قلب ،قلب های اهدایی گیلانیان ،سینه ،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،مرگ مغزی Archives - صفیر گیلان
قلب های اهدایی گیلانیان در سینه ها می تپد 14 اسفند 1400
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبرداد؛

قلب های اهدایی گیلانیان در سینه ها می تپد

صفیر گیلان؛مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت:بیشترین تعداد اهدای قلب در استان گیلان طی سالجاری به تعداد ۵ مورد انجام شده است.