قماربازان،پرونده،قهوه خانه ،قماربازان قهوه خانه ای،قماربازان قهوه خانه ای فومن ناک اوت، قماربازان،پرونده،قهوه خانه ،قماربازان قهوه خانه ای،قماربازان قهوه خانه ای فومن ناک اوت، Archives - صفیر گیلان
قماربازان قهوه خانه ای فومن  ناک اوت شدند 08 شهریور 1400
فرمانده انتظامی شهرستان فومن خبر داد

قماربازان قهوه خانه ای فومن ناک اوت شدند

صفیر گیلان  ؛فرمانده انتظامی فومن از دستگیری ۱۶ قمارباز در قهوه‌خانه‌ای در این شهرستان خبر داد.