مؤسسات پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان مؤسسات پزشکی باید با موازین شرع موردتوجه، تأکید و اجرا قرار گیرد 01 شهریور 1401
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

دانشگاه علوم پزشکی گیلان مؤسسات پزشکی باید با موازین شرع موردتوجه، تأکید و اجرا قرار گیرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان هدف از اجرای قانون طرح انطباق را افزایش رضایتمندی مراجعین، بیماران و ارائه‌دهندگان خدمت دانست و گفت: کلیه مؤسسات پزشکی و سایر مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش موظف به اجرای این قانون هستند.