محمدرضا فروتن ،سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری رشت،سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری رشت،مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت، Archives - صفیر گیلان
از مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت تاسازمان فرهنگی اجتماعی ، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 29 فروردین 1402
تقدیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای شهر رشت از مدیران سازمانهای تابعه این کمیسیون؛

از مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت تاسازمان فرهنگی اجتماعی ، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

صفیر گیلان:در اولین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای شهر رشت در سال ۱۴۰۲ از محمدرضا فروتن ، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت به پاس تلاشهای قابل ذکر و اهتمام در اطلاع رسانی دقیق و منظم و همچنین همراهی، هماهنگیها در برگزاریهای مختلف همایشها، جشنواره ها، بازدیدها مناسبتها به شکلی مناسب در ماههای اخیر تقدیر شد.