محمد درویش کردار Archives - صفیر گیلان
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان منصوب شد 26 شهریور 1399

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان منصوب شد

دلق پوش، حکم انتصاب مهدی نقدی را بعنوان سرپرست معاونت نظارت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت گیلان اهداء کرد و از زحمات چند ساله محمد درویشکردار تقدیر نمود.