مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان،خطوط گاز در گیلان، شرکت گاز استان گیلان،حسین اکبر Archives - صفیر گیلان
بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از خطوط گاز در گیلان نشت یابی شد 10 خرداد 1400

بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از خطوط گاز در گیلان نشت یابی شد

شرکت گاز استان گیلان با هدف حفظ ایمنی خطوط و افزایش پایداری جریان گاز، در فروردین و اردیبهشت سال جاری ۶ هزار و ۷۷۴ کیلومتر از خطوط گاز استان را نشت یابی کرده است.

۴ هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیلان نشت یابی شد 12 بهمن 1399
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

۴ هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیلان نشت یابی شد

شرکت گاز استان گیلان با هدف افزایش ایمنی خطوط و حفظ پایداری جریان گاز مشترکین، در دی ماه امسال بالغ بر ۴ هزار کیلومتر از خطوط گاز در استان را بازرسی و نشت یابی کرده است.