مدیرکل اداره امور امنا-امین موقوفات-موقوفات-اوقاف-اوقاف گیلان Archives - صفیر گیلان
تعیین امین ، اقدامی راهبردی برای احیای موقوفات است 04 اسفند 1399
مدیرکل اداره امور امنا، متولیان موقوفات سازمان اوقاف اظهار داشت:

تعیین امین ، اقدامی راهبردی برای احیای موقوفات است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صفیر گیلان؛محمدعلی رمضانی، مدیرکل اداره امور امنا، متولیان موقوفات سازمان اوقاف امروز در جلسه اداری شورای اوقاف گیلان در این اداره کل در رشت، گفت: راهبرد سازمان تعیین امین برای موقوفات و حمایت از امنای موقوفات است. مدیرکل اداره امور امنا، متولیان موقوفات سازمان اوقاف اظهار داشت: تعیین امین برای […]