مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان،بیمه،بیمه اجباری کارفرما،نیرو، Archives - صفیر گیلان
سطح اشتغال بیمه اجباری کارفرما در گیلان بسیار پایین است 23 اسفند 1401
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان،

سطح اشتغال بیمه اجباری کارفرما در گیلان بسیار پایین است

حسین نژاد گفت: سطح اشتغال بیمه اجباری کارفرما در گیلان بسیار پایین است و این موضوع یکی از چالش‌های استان گیلان محسوب می‌شود.