مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی گیلان، عباس علیزاده،نوآوری،هفته جهانی کارآفرینی،توسعه کارآفرینی،تعاون، کارو رفاه اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
“ایران “کارگاه بزرگ تلاش، ابتکار و نوآوری 16 آبان 1400
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان:

“ایران “کارگاه بزرگ تلاش، ابتکار و نوآوری

صفیر گیلان؛مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی گیلان گفت: ایجاد اشتغال علاوه بر جنبه مهم ثروت آفرینی، نوعی زمینه سازی برای به کارگیری گنجینه استعدادهای انسانی است.