مدیرکل نوسازی مدارس گیلان، ارزیابی عملکرد، شاهد و ایثارگران،مدارس گیلان Archives - صفیر گیلان
تاکید بر اجرای دقیق شاخص های ارزیابی عملکرد امور شاهد و ایثارگران 05 بهمن 1400
مدیرکل نوسازی مدارس گیلان

تاکید بر اجرای دقیق شاخص های ارزیابی عملکرد امور شاهد و ایثارگران

صفیر گیلان؛مدیرکل نوسازی مدارس گیلان بر رعایت کامل و دقیق برنامه های اجرایی و شاخص های ارزیابی عملکرد امور شاهد و ایثارگران سال۱۴۰۰، تاکید نمود.