مدیر کل تعاون مدیر کل تعاون Archives - صفیر گیلان
شرکت های تعاونی توسعه و عمران گیلان فرصتی برای ایجاد اشتغال است/ اجرای طرحهای اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت تعاون روستایی /رشد ۶۰ درصدی صادرات شرکت‌های تعاونی استان گیلان 16 شهریور 1399

شرکت های تعاونی توسعه و عمران گیلان فرصتی برای ایجاد اشتغال است/ اجرای طرحهای اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت تعاون روستایی /رشد ۶۰ درصدی صادرات شرکت‌های تعاونی استان گیلان

علیزاده با اشاره به اینکه صادرات شرکت‌های تعاونی استان گیلان با رشد ۶۰ درصدی همراه بوده گفت : این شرکت ها می تواند در امور مختلف اقتصادی، عمرانی، گردشگری و خدماتی استان براساس قانون با ترک تشریفات پروژه های دولتی را اجرایی کنند.