مسوول سازمان بسیج مداحان و هیات های مذهبی سپاه قدس گیلان،سپاه قدس،مداحان،پیر غلامان حسینی ، Archives - صفیر گیلان
مداحی، مداحان گیلانی هشت سال دفاع مقدس درهمایش پیرغلامان حسینی 11 مهر 1402
مسوول سازمان بسیج مداحان و هیات های مذهبی سپاه قدس گیلان

مداحی، مداحان گیلانی هشت سال دفاع مقدس درهمایش پیرغلامان حسینی

صفیر گیلان،مسوول سازمان بسیج مداحان و هیات های مذهبی سپاه قدس گیلان گفت:مداحانی از استان گیلان که در شب های عملیات هشت سال دفاع مقدس و در شب های وداع مداحی می کردند برنامه شبیه سازی این مداحان در همایش پیرغلامان حسینی برگزار می شود.