مسکن محرومان-مدیرکل بنیاد مسکن استان گیلان- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان - بنیاد مسکن Archives - صفیر گیلان
تامین مسکن محرومان، رسالت اصلی بنیاد مسکن 26 آذر 1399

تامین مسکن محرومان، رسالت اصلی بنیاد مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان با اشاره به اینکه خدمت به محرومان سرلوحه امور بنیاد مسکن است، گفت: تامین مسکن محرومان، رسالت اصلی بنیاد مسکن است.