پاسخگویی- مراجعین - کووید۱۹ Archives - صفیر گیلان
پاسخگویی به بیش از ۳۰۰۰ درخواست مراجعین حضوری و غیر حضوری 03 آذر 1399

پاسخگویی به بیش از ۳۰۰۰ درخواست مراجعین حضوری و غیر حضوری

محمد برهود رئیس اداره پذیرش و هماهنگی بهزیستی استان گیلان عنوان کرد : در ۸ ماهه نخست سالجاری مدیرکل بهزیستی گیلان پاسخگوی بیش از ۳۰۰۰ درخواست مراجعین حضوری و غیر حضوری بهزیستی گیلان بوده است . .