پروتز،دکتر ابراهیمی، جراحی، تأمین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
به زودی مشکل تامین پروتز های جراحی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت حل می شود 05 آذر 1401
مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان:

به زودی مشکل تامین پروتز های جراحی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت حل می شود

صفیر گیلان؛با پی گیری نهادهای نظارتی استان مشکل پروتزهای جراحی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت که به علت عدم تامین پروتز توسط شرکت ارائه دهند خدمت، با مشکل مواجه و بیماران زیادی در نوبت های طولانی عمل بودند به زودی رفع خواهد شد.