پروژهای ورزشی،چمثقال،دکتر سلاجقه،شهر گوراب زرمیخ،فرماندار صومعه سرا،خبر ورزشی، Archives - صفیر گیلان
پروژهای ورزشی در روستاهای کلسر، چمثقال و شهر گوراب زرمیخ با ۱۲ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان افتتاح شد 21 بهمن 1401
فرماندار صومعه سرا در افتتاح سالن های ورزشی شهرستان؛

پروژهای ورزشی در روستاهای کلسر، چمثقال و شهر گوراب زرمیخ با ۱۲ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان افتتاح شد

فرماندار صومعه سرا گفت:، امروز سه پروژه ورزشی در روستاهای کلسر، چمثقال و شهر گوراب زرمیخ را با ۱۲ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان اعتبار با حضور معاون رئیس جمهور به بهره برداری رسید.