پزشکی قانونی،دستگاه قضا،مدیرکل پزشکی قانونی گیلان،فرماندار فومن Archives - صفیر گیلان
پزشکی قانونی بازوی توانمند دستگاه قضا است 09 آبان 1400
مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان در فومن

پزشکی قانونی بازوی توانمند دستگاه قضا است

دکتر مهدی قربانی ثمین با اشاره به اهمیت رای پزشکی قانونی در تعیین سرنوشت دعاوی در محاکم قضایی، بیان کرد: مسئولیت و بار روانی بالایی در این رابطه وجود دارد و پزشکی قانونی در بررسی ها و صدور رای خود، فرآیند پیچیده و بسیار حساسی را طی می کند.