کارگاه آموزشی،مدیریت پسماند، دهیاران ، بندر انزلی Archives - صفیر گیلان
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ویژه دهیاران در بندر انزلی 12 تیر 1401
در بندر انزلی

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ویژه دهیاران در بندر انزلی

کارگاه مدیریت پسماند ویژه مسئولین و دهیاران شهرستان بندر انزلی برگزار شد.