کاندید تصدی جایگاه شهردار رشت،شهرداری،شهردار رشت،کاندیدای شهرداری رشت،سید مجتبی خدمت بین دانا Archives - صفیر گیلان
سال ۱۴۰۲ شهرداری را، با عنوان سال درآمدی شهرداری بنامیم/ از مهدی ناصری مقبل تا خدمت بین دانا 05 اسفند 1401
ارائه برنامه‌های کاندیداهای تصدی‌گری پست شهرداری رشت،

سال ۱۴۰۲ شهرداری را، با عنوان سال درآمدی شهرداری بنامیم/ از مهدی ناصری مقبل تا خدمت بین دانا

خدمت بین دانا گفت؛به واسطه تغییرات مدیریتی، شهرداری رشت دچار روزمرگی است از اینرو باید از این روزمرگی گذر کنیم.