کاهش،شلتوک برنج، تنور داغ شان،زلیخا صفری،متخلفان،تنور داغ،نان بی کیفیت ،نان،قوانین تعزیراتی،پل ورودی فومن Archives - صفیر گیلان
کاهش ۶ درصدی تولید شلتوک برنج در سال زراعی جاری/برخورد فراتر از قوانین تعزیراتی با متخلفانی که نان بی کیفیت از تنور داغ شان بیرون می آید 29 شهریور 1400
فرماندار شهرستان فومن تاکید کرد؛

کاهش ۶ درصدی تولید شلتوک برنج در سال زراعی جاری/برخورد فراتر از قوانین تعزیراتی با متخلفانی که نان بی کیفیت از تنور داغ شان بیرون می آید

صفیر گیلان؛محسنی با  انتقاد از  مشکلات موجود در حوزه هایی از قبیل مخابرات، بر لزوم اهتمام بیشتر، برنامه ریزی و حضور میدانی ادارات خدمات رسان برای رسیدگی به مشکلات مردم تاکید کرد. گفت: مساله بهبود کیفیت نان در شهرستان و برخورد قانونی فراتر از تعزیرات با متخلفانی که نان بی کیفیت از تنورشان بیرون می آید ، در دستور کار قرار دارد و پیگیری خواهد شد.