کتر فرهاد دژپسند، اقتصاد هوشمند،صفیر گیلان،اقتصاد بین الملل،وزیر اقتصاد، Archives - صفیر گیلان
برای بازپس گیری سهم خود در اقتصاد بین الملل، باید در مسیر اقتصاد هوشمند گام برداریم 12 خرداد 1400
دکتر دژپسند در آیین رونمایی از طرح های اقتصاد هوشمند تأکید کرد؛

برای بازپس گیری سهم خود در اقتصاد بین الملل، باید در مسیر اقتصاد هوشمند گام برداریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحقق اقتصاد هوشمند، یک “الزام” است نه یک “انتخاب” تأکید کرد، برنامه های اقتصاد هوشمند این وزارتخانه با تغییر وزیر اقتصاد متوقف نمی شود و تداوم خواهد یافت.