کرم ساقه‌خوار شالیزار، جهاد کشاورزی گیلان،پودر کلر، کرم ،شالیزار Archives - صفیر گیلان
12 تیر 1401
هشدار به شالیکاران؛

برای کنترل کرم ساقه‌خوار شالیزار از پودر کلر استفاده نشود

غیاثیاداره حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیلان نسبت به استفاده از پودر کلر برای مبارزه با کرم ساقه خوار برنج هشدار داد و اعلام کرد این اتفاق ناشی از مشاوره سودجویانه برخی از فروشندگان است و وجاهت علمی ندارد.