کروب رضایی،پارادایم،هتل داری،رفتارها،گردشگری Archives - صفیر گیلان
پارادایم رفتاری ما در هتل داری 21 اسفند 1395

پارادایم رفتاری ما در هتل داری

از آنجا که جهان در گذر در ارتباط با بحران ها و چالش های متفاوت است، صنعت گردشگری هم می تواند دستخوش فراز و فرود های متعددی گردد از اینرو پارادایم رفتاری ما در مواجهه با آن قابلیت تحلیل چند وجهی دارد. پارادایم فکری ای که ما را به اینجا رسانده و با نظم سیاسی […]