دانشکده علوم کشاورزی از سال ۱۳۶۲ با مساحت ۹۰۰۰ متر مربع مشغول به فعالیت است، با توجه به توسعه تحصیلات تکمیلی و تعداد رشته گرایش ها و همچنین افزایش کمی و کیفی دانشجویان این دانشکده، اجرای طرح توسعه دانشکده کشاورزی به منظور تامین فضاهای کالبدی مورد نیاز ضروری بود. بر این اساس با اجرای این پروژه با صرف هزینه تقریبی ۱۶ میلیارد تومان، مقدار فضاهای موجود دانشکده به مقدار ۵۶۰۰ متر افزایش یافت و در مجموع به ۱۴۶۰۰ متر مربع رسیده است.

شایان ذکر است دانشکده مذکور هم اکنون با تعداد ۷۲ رشته گرایش و  ۸۷ عضو هیات علمی علاوه بر مقاطع کارشناسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای رفع نیازهای جامعه به ویژه استان گیلان که کاربری کشاورزی در آن از الویت‌ها بوده، فعالیت می‌کند.

شایان ذکر است با توسعه ارتباط هرچه بیشتر جامعه و مدیران سازمان های تخصصی استان با دانشگاه و تعریف پروژه های کاربردی با استفاده از ظرفیت های اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، می توان برای حل مشکلات کشاورزی استان، راهکارهای علمی ارائه کرد.