،ویلای ۴۰ میلیارد تومانی،احمد آقایی،فساد اداری،اراضی ملی،تصرف،دادگستری گیلان، ییلاقات ماسال،تخریب Archives - صفیر گیلان
ویلای ۶۰ میلیارد تومانی در ییلاقات ماسال تخریب شد+تصاویر 24 فروردین 1401
با حکم قضایی

ویلای ۶۰ میلیارد تومانی در ییلاقات ماسال تخریب شد+تصاویر

صفیر گیلان؛ویلای ۴۰ میلیارد تومانی در روستای ورمیه شهرستان ماسال با حکم قضایی تخریب شد.