آبگذاری شالیزارها،شرکت آب منطقه ای گیلان،شالیزار Archives - صفیر گیلان
آغاز پنجمین مرحله آبگذاری شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان 14 تیر 1402
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان خبر داد؛

آغاز پنجمین مرحله آبگذاری شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان خبر داد : پنجمین مرحله آبگذاری شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان از کانال چپ سد سنگر از صبح روز پنجشنبه ۱۵ تیر ماه برای مدت هشت روز آغاز می شود و همزمان کانال راست سد سنگر به مدت چهار روز قطع خواهد شد .