آرامگاه دکتر حشمت،افتتاح نمایشگاه اسناد نهضت جنگل،محمد حسین واثق کارگرنیا،میرزا کوچک خان جنگلی، نهضت جنگل،شهرداری منطقه دو رشت Archives - صفیر گیلان
افتتاح نمایشگاه اسناد نهضت جنگل 11 آذر 1400
در مجاورت آرامگاه دکتر حشمت،

افتتاح نمایشگاه اسناد نهضت جنگل

افتتاح نمایشگاه اسناد نهضت جنگل به مناسبت پاسداشت یکصدمین سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی در آرامگاه دکتر حشمت برگزار شد.