آسفالت،امید حبیبی، کارخانه آسفالت، نهضت آسفالت ،شهرداری رشت،شورای ششم رشت، Archives - صفیر گیلان
ادامه نهضت آسفالت با احیای کارخانه آسفالت شهرداری رشت+ جزئیات برنامه 02 خرداد 1400
امید حبیبی در یادداشتی نوشت:

ادامه نهضت آسفالت با احیای کارخانه آسفالت شهرداری رشت+ جزئیات برنامه

نهضت جدید آسفالت رویکردی جدید برای احیای تجهیزات داخلی برای تولید شامل افزایش توان تولید کارخانه اسفالت و انتقال با کامیون‌های به روز شده و پخش و اجرای کار با دستگاه‌های جدید و اموزش پرسنل شهرداری می‌باشد.