ابوالحسن فیروز آبادی-مرورگر-شبکه ملی اطلاعات-دبیر شورای عالی فضای مجازی-کاربران-فضای مجازی-محتوای مستهجن-مدیریت VPN Archives - صفیر گیلان
مدیریت VPN در کشور اجرایی می شود 18 اسفند 1399
فیروزآبادی مطرح کرد

مدیریت VPN در کشور اجرایی می شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: طرح مدیریت VPN و اینترنت کشور با هدف طبقه بندی دسترسی کاربران به اینترنت و ارائه سرویس با شرایط بهتر اجرایی می شود.