اجتماع، معاونت توسعه مدیریت و منابع ،جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی ،صفیر گیلان،دکتر آشوبی Archives - صفیر گیلان
پرداخت مطالبات بازنشستگان در سال ۹۶ در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی گیلان/پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بازنشستگان سال ۹۷منوط به ارایه لیست لایحه بودجه ۹۸ 27 آبان 1397

پرداخت مطالبات بازنشستگان در سال ۹۶ در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی گیلان/پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بازنشستگان سال ۹۷منوط به ارایه لیست لایحه بودجه ۹۸

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی صفیر گیلان؛ صبح امروز  جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی گیلانمبنی بر  عدم پرداخت برخی از مطالبات خود، به  معاونت علوم پزشکی مراجعه نمودند .   در این راستا با حضور  دکتر محمدتقی آشوبی- معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور ریاست دانشگاه علوم زشکی گیلان  نشستی […]