احمد دنیا مالی، نماینده مردم انزلی در مجلس،گیلان،شهر هوشمند ،گیلان، Archives - صفیر گیلان
گیلان در ایجاد و توسعه شهر هوشمند عملکرد ضعیفی دارد 01 خرداد 1400
نماینده انزلی در مجلس مطرح کرد؛

گیلان در ایجاد و توسعه شهر هوشمند عملکرد ضعیفی دارد

نماینده انزلی در مجلس با اشاره به ظرفیت برخی از شهرهای گیلان برای تبدیل شدن به شهر هوشمند، گفت: عملکرد گیلان در این زمینه ضعیف است.