اخبار، آببندان عینک،اسماعیل حاجی پور خدمات گردشگری،شهردار رشت، فضای سبز،شهر رشت، شرکت آب منطقه ای استان گیلان Archives - صفیر گیلان
اجرای طرح های متنوع خدمات گردشگری در آب بندان عینک پس از موافقت مجمع بزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد 27 خرداد 1399

اجرای طرح های متنوع خدمات گردشگری در آب بندان عینک پس از موافقت مجمع بزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد

به گزارش صفیر گیلان؛ در این نشست چگونگی اجرای طرح های سرمایه گذاری در آببندان عینک مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت. اسماعیل حاجی پور اجرای اینگونه پروژه ها را در پیشبرد اهداف توسعه شهر مفید و موثر دانست و گفت: پروژه تفریحی – گردشگری آب بندان عینک می تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار […]